Pravda o sadách nástrojov AutoCAD IST

5 spôsobov ako Vám AutoCAD IST pomôže optimalizovať Váš workflow

Človek si zvykne ľahko. Akonáhle sme niečo urobili určitým spôsobom niekoľkokrát dookola, stala sa z toho rutina. Všetci ale vieme, že rutiny je ťažké porušiť. Zmeniť svoju rutinu si často vyžaduje zásadný prelom. Zoberme si napríklad skladanie nábytku. Väčšina ľudí zostaví nábytok pomocou dodaných nástrojov, ako je imbusový kľúč, ktorý sa dodáva s nábytkom. Keď si zvyknete na prácu s imbusovým kľúčom, stane sa z toho samozrejmosť. Ak by ste sa ale dozvedeli, že môžete nábytok zložiť za zlomok času pomocou elektrického skrutkovača, spravili by ste to? Pravdepodobne áno. Porušili by ste svoju rutinu a vybrali by ste sa efektívnejšou cestou.

Majte tento príklad na pamäti pri čítaní niekoľkých nasledujúcich informáciách o špecializovaných sadách nástrojov, ktoré sú zahrnuté v AutoCAD®IST a pomôžu Vám navrhovať efektívnejšie než kedykoľvek predtým.

AutoCAD ponúka omnoho viac...

Keď si predplatíte AutoCAD, získate prístup k siedmim sadám nástrojov špecifických pre dané odvetvie. Sady nástrojov zahŕňajú funkcie a inteligentné objekty pre architektúru, strojárstvo, elektrotechnický dizajn a omnoho viac. Tu sa dozviete o rôznych spôsoboch, ktorými môžu sady nástrojov pomôcť optimalizovať váš pracovný postup pri návrhu. 

Nenechajte si ujsť koniec s bonusovým tipom o AutoCADe na webe a v mobile. 😉

Chcel by som sa podeliť o nedávnu interakciu s našim klientom. Počas návštevy s Joeom, elektrodizajnérom, sme sa dostali k jeho snu vytvoriť architektonické pôdorysy pre ľudí vo svojej malej komunite v Arkansase. Chce to robiť vo svojom voľnom čase a dúfa, že z toho vyrastie niečo väčšie. Joe bol príjemne prekvapený, keď som mu povedal, že má prístup k súpravám nástrojov Architektúra a Elektro, ktoré sú súčasťou jeho predplatného AutoCADu. Nikdy by si nemohol dovoliť všetky tri programy, ale so zahrnutým prístupom k nim bol schopný vytvárať svoje nové návrhy rýchlejšie a lacnejšie s nástrojmi a symbolmi v každom z nich. Musím priznať, že bolo celkom fajn počuť tohto chlapíka hovoriť o tom, ako AutoCAD IST pomáha plniť jeho sny.

Frank Mayfield, Aplikačný inžinier v ECAD, Inc.

#1 Predmety, časti, symboly, och!

Možno máte čo do činenia s výkresmi či zostavami, ktoré obsahujú stovky alebo tisíce komponentov. Možno navrhujete hotel so stovkami dverí a okien alebo dom so stovkami poistiek, vypínačov a terminálov. Kreslenie týchto projektov od úplného začiatku v AutoCADe môže trvať niekoľko dní alebo dokonca týždňov. Dobrou správou je, že  sady nástrojov obsahujú obsah špecifický pre dané odvetvie, ako sú objekty, časti a symboly, ktoré vám umožňujú jednoducho pridávať vopred navrhnuté prvky do vašich výkresov.

Tieto objekty majú geometriu potrebnú na reprezentáciu 2-rozmerného (2D) a 3-rozmerného (3D) zobrazenia. Môžete vytvárať veľmi jednoduché typy objektov, ktoré sa spoliehajú na štandardné nastavenia a pridávajú ich za chodu. Môžete tiež vytvoriť predmety s rôznymi komponentmi, materiálmi či podrobnými informáciami.

Sada Architectural:
Viac ako 8 000 inteligentných objektov a štýlov AEC, ako sú steny, dvere a okná.

Sada Electrical:
Viac ako 2 000 schematických symbolov založených na normách a zahŕňa podporu noriem NFPA, IEC 60617, AS, GB, IEC, JIC a JIS. Patria sem zariadenia, ako sú ističe, tlačidlá, PLC, terminály a ďalšie, ako aj hydraulické, pneumatické a P&ID symboly.

Sada Mechanical:
Viac ako 700 000 predkreslených štandardných dielov a prvkov na základe 17 medzinárodných štandardov. Zahŕňajú vlastnosti otvorov, spojovacie prvky, časti a vlastnosti hriadeľa, oceľové tvarovky a generátory.

Sada MEP:
Viac ako 10 500 objektov ACE vrátane inteligentných potrubí, koncoviek, spojok a mnohých ďalších.

#2 Štandardizovaný dizajn

Či už dúfate, že sa budete riadiť medzinárodnými normami navrhovania alebo zavediete normy vo svojich výkresoch, sady nástrojov vám to umožnia. Znásobte svoju produktivitu pomocou nástrojov, ktoré vám a vášmu tímu pomôžu poskytovať konzistentnú dokumentáciu návrhu založenú na štandardoch. Dodržiavanie štandardného prostredia zlepšuje tímovú komunikáciu a pomáha dosiahnuť konzistentné výrobné výsledky.

Sada Electrical:
Knižnice symbolov zahŕňajú podporu noriem NFPA, IEC 60617, AS, GB, IEC, JIC a JIS. Navrhujte schematické výkresy v súlade s normami pomocou funkcie Circuit Builder podporovanej databázou elektrických noriem. To zahŕňa odporúčania týkajúce sa veľkosti vodičov, výpočty strát energie a ďalšie.

Sada Map 3D:
Usporiadajte objekty vo svojej kresbe podľa skutočných prvkov, ktoré predstavujú, ako sú cesty, parcely, káble alebo potrubia. Keď vytvoríte objekt pomocou klasifikácie objektov, automaticky prevezme vlastnosti a hodnoty zo svojej triedy objektov, zachová konzistenciu a vytvorí štandardy vo vašom výkrese.

Sada Mechanical:
Podporuje návrhové prostredia ANSI, BSI, ČSN, DIN, GB, ISO, JIS a GOST. Sada nástrojov obsahuje aj kresliace nástroje na vytváranie štandardných symbolov textúr povrchu; geometrické dimenzovanie a tolerancie, identifikačné údaje a ciele, poznámky, symboly skosenia a sklonu a symboly zvarov.

Sada Plant 3D:
Umožňuje rýchlo a jednoducho navrhnúť schémy potrubí a prístrojov s preddefinovanými symbolmi viacerých noriem.

Vyskúšajte AutoCAD zadarmo na 30 dní

Program AutoCAD si môžete vyskúšať úplne zadarmo. Vyskúšajte si 2D a 3D prostredia, modelovanie a kresliace prvky v rámci bezplatnej 30-dňovej skúšobnej verzii.

#3 Riadenie vrstiev

Veľmi dôležitou súčasťou navrhovania v AutoCADe je použitie vrstiev. Ovládajú vlastnosti a viditeľnosť vašich objektov. V aplikácii AutoCAD manuálne meníte vrstvy na základe typu objektu, ktorý sa chystáte vytvoriť. To tiež znamená, že najprv musíte vytvoriť každé nastavenie vrstvy vrátane jej farby, typu čiary a hrúbky.

Sada Architectural:
Umožňuje jednoducho organizovať, triediť a zoskupovať vrstvy pomocou štandardov vrstiev, kľúčových štýlov vrstiev a prepísaní vrstiev. Normy vrstiev definujú pomenovanie nových vrstiev podľa štruktúry definovanej v norme.

Sada Mechanical:
Automaticky vytvára a spravuje vrstvy za vás a tieto mechanické vrstvy si môžete prispôsobiť podľa požiadaviek vašej spoločnosti. Pred vytvorením objektov nemusíte explicitne meniť vrstvy. Keď vytvárate objekty, automaticky sa umiestňujú do príslušnej vrstvy, farby, typu čiary a hrúbky čiary. Ak príslušná vrstva neexistuje, sada nástrojov ju automaticky vytvorí za vás.

Sada MEP:
Funkcia Správa vrstiev vám umožňuje organizovať, triediť a zoskupovať vrstvy pomocou štandardov vrstiev, kľúčových štýlov vrstiev a prepisovania vrstiev. Sada nástrojov obsahuje viac ako 14 štýlov kľúčových vrstiev.

#4 Automatické reporty

Využite svoj čas v aplikácii AutoCAD na maximum využívaním správ, plánov, kusovníkov (BOM) a ďalších funkcií, ktoré je možné generovať automaticky na základe informácií obsiahnutých vo vašich návrhoch.

Sada Architectural:
Vytvorte rozvrhy pri rozvrhnutí svojho návrhu a sledujte, ako sa rozvrh vypĺňa automaticky, čím šetríte čas. Plány sa automaticky aktualizujú pri zmenách dizajnu, čo pomáha znižovať chyby.

Sada Electrical:
Výrazne skráťte čas potrebný na manuálne generovanie a aktualizáciu správ a zároveň odstráňte súvisiace chyby. Generovanie výkazov je jednoduché vďaka rôznym automatickým výkazom, vrátane kusovníkov, zoznamov káblov, výkazov terminálov, zoznamov káblov from/to a mnohých ďalších. Funkcia zostavy vám dáva možnosť generovať viacero správ jedným príkazom a zahŕňa flexibilné možnosti exportu.

Sada Mechanical:
Vytvárajte automatizované a asociatívne zoznamy dielov a kusovníky, ktoré sú špeciálne vyvinuté pre výrobu a ktoré sa automaticky aktualizujú pri zmene návrhu. K dispozícii je podpora pre viacero zoznamov dielov pre každý výkres, skladacie zostavy, automatické rozpoznávanie štandardných dielov a prispôsobiteľné možnosti, aby bolo možné upravovať funkcie tak, aby zodpovedali súčasným postupom spoločnosti. Zmeňte dizajn raz a aktualizujte vlnenie v celom výkrese, aby každý dodržal plán, čím sa znížia nákladné zastavenia výroby spôsobené nesprávnym počítaním dielov, ich identifikáciou a objednávaním. Exportujte alebo prepojte údaje kusovníka s MRP, Enterprise Resource Planning (ERP) alebo inými systémami správy údajov.

#5 Všade na svete

Keď potrebujete vytvoriť mapy alebo dať svojim návrhom kontext skutočného sveta jasným a efektívnym spôsobom, sada nástrojov Map 3D vám to umožní.

Pracujte s viac ako 4 000 skutočnými súradnicovými systémami alebo si definujte svoj vlastný súradnicový systém. Jednoducho vytvorte štylizované mapy, ktoré zvýrazňujú špecifické prvky, ako sú oblasti služieb územné obvody využívanie pôdy; dátumy a priemery inštalácie rúr a káblov a viac. Potom skombinujte svoje informácie o návrhu CAD s geopriestorovými vektorovými údajmi a satelitnými snímkami alebo integrujte údaje CAD s GIS vašej organizácie.

Vaše návrhové údaje majú skutočný kontext, čo vám umožňuje rýchlo integrovať údaje z rôznych zdrojov na vytváranie presných výkresov, návrhov a máp, ktoré môžu používať pracovníci v teréne, iné oddelenia a iné geopriestorové softvérové aplikácie.

Od zakreslenia mokradí a záplavových území až po základné mapové informácie, ako sú cesty a parcely, údaje GIS sú neoddeliteľnou súčasťou mnohých aspektov civilného dizajnu – najmä predbežného plánovania. So sadou nástrojov Map 3D získavam možnosť začleniť GIS dáta z rôznych formátov (vrátane SHP) do projektov. Údaje GIS sú rozhodujúce pre mnohé aspekty stavebného projektovania, najmä pre predbežné plánovanie a analýzu projektu. Podobne aj nástroje Feature Buffer a Feature Overlay mi umožňujú analyzovať návrhy dopadov projektu, ako sú štúdie akvizície práva na cestu.

Donnie Gladfelter
Technical Product and Online Manager at CADD Microsystems

Bonusový tip

Prístup kedykoľvek a kdekoľvek

Špecializované sady nástrojov, ktoré sú súčasťou predplatného AutoCADu, nie sú jedinými spôsobmi, ako môžete efektívne využívať svoj čas. Keď si predplatíte AutoCAD, získate tiež prístup k AutoCADu na mobilnom zariadení a webe.

Nie je potrebné nosiť so sebou vytlačené výkresy. Skráťte čas na komunikáciu a spojte dizajnérske tímy, aby v reálnom čase kontrolovali a upravovali výkresy CAD, či už sa stretávate s klientom alebo na pracovisku.

To vám umožní používať základné nástroje a príkazy na kreslenie, na ktoré ste zvyknutí, aby ste sa mohli rýchlo pustiť do práce.

AutoCAD na webe beží online vo vašom webovom prehliadači bez potreby mať nainštalovaný AutoCAD na vašom počítači. Jednoducho navštívte web.autocad.com a prihláste sa, aby ste mohli začať pracovať.

AutoCAD pre mobilné zariadenia obsahuje ľahko použiteľné rozhranie a nástroje na nahrávanie, otváranie, vytváranie a úpravu výkresov DWG™ z vášho mobilného zariadenia. K dispozícii na zariadeniach so systémom iOS, Android, Windows 10 a Surface Hub – stiahnite si ho ešte dnes.

Novinky

Novinky v AutoCAD 2025

Čo je nové v AutoCAD 2025?     Novinky, vylepšenia, opravy… „Autodesk sa zaviazal vytvoriť

Akcia na 3DCONNEXION

Akcia na produkty 3DCONNEXION Akcia platí len do 30.6.2024 alebo do vypredania zásob. 1. 3D

Potrebujete poradiť?

S radosťou vám pripravíme špecifickú ponuku, či už potrebujete pomoc v oblasti BIM, CAM, CAD, 3D tlače, IT, konštrukčných prác, alebo s nákupom hardvéru či softvéru.

O nás

Firma bola zapísaná do Obchodného registra 28.7.1992 po transformácii z obchodného združenia, ktoré pôsobilo na trhu od roku 1989. Od 17. augusta 1998 má spoločnosť zaregistrovanú ochrannú známku.

© Map.sk copyright 2019

Buďte na dosah

Hľadáte viac informácií?
Radi Vám pomôžeme

KONTAKTUJTE NÁS
Buďte na dosah

Náš newsletter Vám zabezpečí pravidelný prísun noviniek v produktoch, aplikáciách a technológiach.

CHcem newsletter