AutoCAD Architecture

Autodesk AutoCAD Architecture (predtým Autodesk Architectural Desktop, alebo “ADT”) je špecializovaný AutoCAD pre architektov a projektantov. AutoCAD Architecture (ACA) umožňuje spracovanie 2D a 3D projektovej dokumentácie od koncepčného návrhu cez architektonickú štúdiu až po vykonávací projekt s konštrukčnými detailmi.

                                                                                               Model schodov navrhnutý v AutoCAD Architecture

Obsahuje knižnice stavebných a konštrukčných prvkov a databázu detailov. Každý prvok i tabuľka (výkaz prvkov) sa dá užívateľsky upraviť; geometria sa dá editovať v 2D aj v 3D. Do výkazov doplníte i grafické schémy (výplne otvorov) a upravíte tabuľku ako treba. Bežné časti projektu ako rezy, pohľady, výkazy, tabuľky, legendy, poznámky – všetko je pripravené na použitie.

Pridávaním stien, dverí, striech atď. sa plnia výkresy aj výkazy. Umiestňovať prvky môžete v 2D pôdoryse a vedľa vidíte, že podlažie rastie v 3D. Potom automaticky vygenerujete rezy a fasádne pohľady. Správca projektu v stromovej štruktúre zobrazuje výkresy podlaží, vrátane pripojených podkladov (Xref) nadväzujúcich profesií, rovnako ako pohľady, rezy, detaily a textové správy obsiahnuté v dokumentácii. Pre rôzne účely sú pripravené rôzne štýly zobrazenia dokumentácie (štúdia, „slepák“, projekt pre stavební povolenie). Vytvorený 3D model doplníte o materiály a svetlá. Navrhovaný objekt môžete prechádzať vybranou cestou a rôzne zobrazovať (fotorealisticky). Alebo vypočítať vizualizáciu s interiérovými svietidlami, slnkom a zasadenú do reálneho pozadia (technológia MentalRay). AutoCAD Architecture je doplnený o funkcie na návrh a dokumentáciu stavieb, ale všetky univerzálne funkcie AutoCADu zostávajú k dispozícii.

AutoCAD Architecture využíva tzv. objektovú technológiu, ktorá je vývojovým krokom v prechode od čiarového kreslenia jednotlivých výkresov k vytvoreniu „informačného modelu“ (BIM), ktorý slúži ako podklad na získanie rôznych stupňov stavebnej dokumentácie.

V jednom výkrese je možnosť zobraziť existujúcu, zbúranú a novú stavbu. Pracovaním v rámci jedného výkresu a prepínaním medzi typmi plánov renovácie sa vyhnete chybám, ktoré sú zvyčajne spôsobené úpravou viacerých výkresov.

Charakteristika produktu:
– Organizáciu projektu/zákazky sprehľadňuje stromový navigátor projektu, v ktorom sú dostupné všetky výkresy (pôdorysy, rezy, pohľady, model..) a informácie o zákazke.
– Spoľahlivá koordinácia s 3D podkladmi, 3D nástroje (AEC objekty) pre modelovanie budovy (steny, okná, dvere, otvory, dosky, stĺpy, schodištia).
– Priestory na výpočet a výkaz obvodov, plôch a kubatúr.
– Tabuľky automaticky odčítajúce jednotlivé vlastnosti AEC objektov (okien, dverí, priestorov a atď.). Automatické AEC kóty, ktoré reagujú na zmenu polohy objektov.
– Detailér s databázou prvkov na jednoduchú tvorbu detailov.
– Rezy/pohľady – generovanie pohľadov a rezov z navrhnutého modelu.

Rovnako ako ostatné nástroje AutoCAD Architecture, aj nástroje na vkladanie detailných komponentov ponúkajú veľkú flexibilitu v spôsoboch, akými ich môžete vytvárať, prispôsobovať, ukladať a aplikovať.

Máte záujem o produkt?

V prípade nejasností nám zanechajte vaše údaje a my vám veľmi radi pomôžeme.

Prihláste sa na odber noviniek
O nás

Firma bola zapísaná do Obchodného registra 28.7.1992 po transformácii z obchodného združenia, ktoré pôsobilo na trhu od roku 1989. Od 17. augusta 1998 má spoločnosť zaregistrovanú ochrannú známku.

© Map.sk copyright 2019

Buďte na dosah

Hľadáte viac informácií?
Radi Vám pomôžeme

KONTAKTUJTE NÁS
Buďte na dosah

Náš newsletter Vám zabezpečí pravidelný prísun noviniek v produktoch, aplikáciách a technológiach.

CHcem newsletter