Inventor Nastran

Autodesk Inventor Nastran (predtým Nastran In-CAD), špeciálny software na rôzne typy pevnostných a dynamických simulácií a analýz, založených na metóde konečných prvkov. Od 7.8.2017 je súčasťou hlavného balíka pre strojárstvo a výrobu – Product Design and Manufacturing Collection. Autodesk Nastran In-CAD predstavuje univerzálny nástroj analýzy metódou konečných prvkov (FEM). Poskytuje širokú škálu simulácií zabezpečenú overenými solvermi Autodesk Nastran priamo v známom prostredí Autodesk Inventoru. Autodesk Inventor Nastran je plne integrovaný simulačný produkt, ktorý sa integruje s Inventorom na prenos CAD modelov do prostredia CAE. Solver Nastran bol pôvodne vyvinutý spoločnosťou NASA koncom 60. rokov a je jednou z najdôveryhodnejších technológií simulačných solverov dostupných na dnešnom trhu.

Využiteľnosť Autodesk Inventor Nastran
Myslíme si, že pre viacerých zákazníkov môže byť aplikácia Autodesk Inventor Nastran užitočná z hľadiska využiteľnosti v ich súčasnom návrhovom a vývojom procese.
Autodesk Inventor Nastran dopĺňa existujúce portfólio aplikácií Autodesku pre simulácie využívajúce metódu konečných prvkov (MKP/FEM), výpočtovú fluidnú dynamiku (CFD), simulácie plastov a kompozitných materiálov. Autodesk Inventor Nastran analyzuje lineárne a nelineárne zaťaženie, dynamiku a prenosy tepla v konštrukciách a mechanických súčastiach. Výsledky a vplyvy zmien parametrov riešenia môžete pozorovať v reálnom čase. Analýzy pomáhajú získať presné výsledky simulácií digitálnych prototypov, otestovať vlastné inovatívne koncepty a optimalizovať konštrukčné návrhy ešte na začiatku výrobného procesu.

Kľúčové funkčnosti:
• Lineárna statika
• Zakrivenie
• Predpätý statický a normálny režim
• Lineárny ustálený prenos tepla
• Kompozity
• Modelovanie zostavy s kontaktom
• Tepelné namáhanie
• Nelineárne štatistiky
• Nelineárny prechodný prechod tepla
• Nelineárny prenos tepla v ustálenom stave
• Frekvenčná charakteristika
• Lineárna a nelineárna prechodná reakcia
• Moderné nelineárne a hyperelastické materiály
• A ďalšie…

Prihláste sa na odber noviniek

Máte záujem o produkt?

V prípade nejasností nám zanechajte vaše údaje a my vám veľmi radi pomôžeme.