Efektívne v AutoCADe

Zefektívnenie práce sa odvíja od návykov užívateľov a tých v dnešnej dobe môžeme rozdeliť  na 2 skupiny. Na priaznivcov myši (tzv. klikacia skupina) a priaznivcov klávesnice. Skupiny sa od seba navzájom líšia podielom využívania jednotlivej periférie pri práci v AutoCADe. Niekto proste rád klikne na ikonku a niektor radšej stlačí odpovedajúcu klávesovú skratku pre vyvolanie toho istého príkazu. Nie je možné s istotou povedať, ktorá zo skupín pracuje efektívnejšie, pretože tá sa odvíja od druhu uskutočňovanej činnosti (kreslenie, písanie textu). Či už budeme zástancami jednej alebo druhej skupiny, faktom je, že zrýchlenie a efektívnosť dosiahneme predovšetkým minimalizáciou pohybu medzi myšou a klávesnicou.

Potvrdzujte myšou

Jedným z najhlavnejších faktorov ovplyvňujúcich rýchlosť zadávania je nastavenie funkcie  pravého tlačítka v AutoCADe. Túto voľbu nájdeme v menu Možnosti – záložka Uživatelské nastavení –  Standardní chování Windows. Toto nastavenie umožní úplne vypnutie miestnych ponúk alebo prispôsobenie pravého tlačítka myši a jeho chovanie pri režime úprav, príkazov, časovou závislosťou stlačenia tlačítka atď. Ako východzie nastavenie by sme doporučili úplné vypnutie miestnych ponúk, čím nahradíme potvrdzovanie príkazov enterom alebo medzerníkom a výrazne tým obmedzíme používanie klávesnice. Je pravda, že týmto prídeme o možnosť o vyvolanie miestnych ponúk, avšak väčšina príkazov z miestnej ponuky je dostupná i z ostatných menu. Ďalším kladom pre nepoužívanie miestnych ponúk je zvýšená náročnosť na pamäť pri ich vyvolávaní (čo je neblahý jav u všetkých kontextových menu v operačnom systéme Windows).

Klávesové skratky obecne (hotkeys)

Ako ďalší bod pre zefektívnenie je znalosť aspoň základných klávesových skratiek v AutoCADe. Týmto si môžeme ušetriť prácu nielen v AutoCADe, ale i programoch ostatných pretože niektoré z týchto skratiek sú štandardizované i pre Windows a iné programy; niektoré uvádzame:  
Klávesová skratka  Význam
Ctrl+X Vybrať
Ctrl+C Kopírovať
Ctrl+V Vložiť
Ctrl+A Vybrať všetko
Ctrl+S Uložiť
Ctrl+Shift+S  Uložiť ako

Klávesové skratky AutoCADu

Tieto skratky sa vzťahujú k najpoužívanejším voľbám a režimom pri kreslení. Doporučujeme si prejsť a vyskúšať skratky:F1 – F… Ctrl+0 – Ctrl+… Doporučené skratky:  
Klávesová skratka  Význam
F3 Zapne/vypne uchopovanie
F8 Zapne/vypne režim Ortho
Ctrl+0 Zobrazenie na celú obrazovku (skryje panely nástrojov)
Ctrl+1 Panel Vlastnosti
Ctrl+Shift+C Kopírovať s referenčným bodom
Ctrl+Shift+V Vložiť ako blok

Editácia klávesových skratiek

Klávesové skratky je možné upraviť podľa vlastných potrieb na karte Správa – Uživatelské rozhraní – v ľavom okne sa nachádza riadok Klávesové zkratky.

Editácia klávesových skratiek

Klávesové skratky príkazov AutoCADu (aliasy)

Každý z príkazov AutoCADu, má priradenú i písmovú kombináciu, ktorá ho spustí. Napr. príkaz Kopie spustíme, keď zadáme do príkazového riadku KO a potvrdíme zadanie. Zoznam všetkých príkazov a im odpovedajúcich skratiek nájdeme v súbore acad.pgp. Umiestnenie súboru acad.pgp je závislé na verzii používaného AutoCADu:

Editácia aliasov

Editácia súboru PGP a doplnenie skratiek k externým príkazom je možné pomocou ľubovoľného textového editora (napr. Poznámkový blok) alebo nástroja AutoCAD Alias Editor, ktorý je súčasťou Express Tools (karta Express Tools – panel Tools – Command Aliases príkaz: ALIASEDIT). Nástroj AutoCAD Alias Editor je užívateľsky príjemný a ponúka možnosť jednoduchého importu, exportu a tlače súboru PGP.

acad.pgp (Poznámkový blok)

acad.pgp (AutoCAD Alias Editor)

Poznámka Nevýhodou aliasov AutoCADu je nekompatibilita kľúčových slov pre klávesové skratky medzi českou a anglickou verziou AutoCADu. V českej verzii AutoCADu sú príkazy a odpovedajúce aliasy lokalizované, preto sa môže stať, že čo sa naučíme na jednom pracovnom mieste, ktoré vlastní českú licenciu AutoCADu, nám nebude fungovať na pracovnom mieste s anglickým AutoCADom. Osobne preto nedoporučujeme si na aliasy navyknúť, ale naopak venovať pozornosť časti článku, kde sa hovorí o zadávaní príkazov pomocou gest (pohybov myši).

Vyberanie objektov

Pri výbere a pridávaní ďalších objektov do výberovej množiny nie je nutné mať stlačenú žiadnu klávesu pokiaľ je nastavenie premennej PICKADD = 1. Pokiaľ premenná PICKADD = 0, potom pre pridanie ďalšieho objektu do výberovej množiny musíme stlačiť klávesu Shift. Odstranenie objektu z výberovej množiny dosiahneme opäť stlačením klávesy Shift a výberom požadovaného objektu.

Máte záujem o produkt?

V prípade nejasností nám zanechajte vaše údaje a my vám veľmi radi pomôžeme.

Prihláste sa na odber noviniek
O nás

Firma bola zapísaná do Obchodného registra 28.7.1992 po transformácii z obchodného združenia, ktoré pôsobilo na trhu od roku 1989. Od 17. augusta 1998 má spoločnosť zaregistrovanú ochrannú známku.

© Map.sk copyright 2019

Buďte na dosah

Hľadáte viac informácií?
Radi Vám pomôžeme

KONTAKTUJTE NÁS
Buďte na dosah

Náš newsletter Vám zabezpečí pravidelný prísun noviniek v produktoch, aplikáciách a technológiach.

CHcem newsletter