Prípadové štúdie

Finley Engineering Group International, s.r.o.

SOFTWARE
Autodesk Product Design & Manufacturing Collection

Zákazník: Finley Engineering Group International, s.r.o.
Software: Autodesk Product Design & Manufacturing Collection

Finley Engineering Group Internation je americká spoločnosť s celosvetovou pôsobnosťou, ktorá sa zaoberá komplexným návrhom mostných konštrukcií. Naším prínosom pre Finley prostredníctvom software od Autodesku je prepojenie fáz procesov samotného návrhu a do značnej miery automatizácia tvorby výkresovej dokumentácie. Zrýchlila sa produkcia projekčnej dokumentácie vďaka parametrickému modelu, vznikajú technicky vyspelejšie ponuky a minimálna chybovosť. Vďaka presnej vizuálnej kontrole v 3D modeli, minimalizovali riešenie kolízií odhalených až na stavbe.

Pre Finley Engineering Group International sú kľúčové dva faktory: práca projektantov na tej najvyššej možnej úrovni a prístup ku klientovi, ktorému sa snaží ušetriť čas a peniaze. Zavádza preto také inovácie, vďaka ktorým sú schopní znížiť ako prácnosť na danom projekte, tak aj nevyhnutný rozpočet. S tým súvisí hlavne voľba vhodného software a digitálnych modelov. Finley Engineering Group International sa rozhodlo na tvorba mostných segmentov využiť software balík Autodesk PDM Collection, a z neho najmä Inventor.

Vďaka implementácii BIM modelovania a súvisiacich metodík sú schopní prepojiť jednotlivé fázy samotného návrhu a do značnej miery automatizovať proces výrobnej dokumentácie. Na niektorých projektoch sa tak podarilo znížiť prácnosť z mesiacov na týždne.

Jednotlivé mostné segmenty sa môžu líšiť až desiatkami parametrov, kedysi návrh a následná tvorba výrobnej dokumentácie k mostným konštrukciám znamenala veľké množstvo manuálne tvorených výkresov, a s tým bola spojená veľká prácnosť. Dnes dokážeme vďaka parametrickému modelovaniu v Inventore vygenerovať výkresy pre desiatky segmentov počas niekoľkých dní. Jednotlivé segmenty potom stačí pospájať za seba, čím vznikne 3D BIM model konštrukcie.

BIM modelovanie sa pre nás stalo skutočnou pomocou i v prípade náhle vzniknutej zmeny, ktorá sa môže týkať kľudne i desiatok segmentov a ich výkresov. Teraz ju môžeme previesť iba raz, pričom sa vďaka previazanosti výkresov s centrálnym modelom automaticky premietne do všetkých dotknutých výkresov. Nemusíme ich teda všetky zložito prechádzať a ručne opravovať, s čím mohlo súvisieť riziko vzniku zbytočných chýb.  Vďaka presnejšej vizuálnej výpočtovej kontrole kolízií v 3D modeli navyše nemusíme vzniknuté problémy riešiť až vo chvíli, kedy sa na ne príde počas stavby, čo vždy viedlo k oneskoreniu, nárastu prácnosti a v neposlednom rade k ušlému zisku.

Výsledkom projektovania v Inventore sú technicky vyspelejšie ponuky, dokumentácia vykazuje výrazne menšiu chybovosť a zákazník dostane 3D vizualizáciu diela. Zároveň vďaka efektívnosťi a lepším nástrojom môžu porovnať viac variant a vybrať tú najvhodnejšiu. S Autodesk riešením strávi na projektoch výrazne menej času a sú schopní pružnejšie reagovať na zmeny v projektoch.

Ako vyzerá riešenie v Inventore a v praxi? A aké možnosti nám ponúka virtuálna realita? To všetko a niečo viac sa dozviete v našom videu nižšie:


Použitý softvér

Vytvárajte presné 3D modely v kratšom čase a s nižšími nákladmi. Inventor Professional, 3D softvér ktorý ponúka komplexné riešenia na profesionálnej úrovni.

Portfólio produktov, umožňuje zastrešiť kompletný proces od návrhu cez tvorbu modelu, jeho testovanie, simulácie, vizualizácie až po priame zadanie do výroby. Jednotlivé špecializované aplikácie umožnia maximalizovať pridanú hodnotu využívania tohto softvérového balíka.

O nás

Firma bola zapísaná do Obchodného registra 28.7.1992 po transformácii z obchodného združenia, ktoré pôsobilo na trhu od roku 1989. Od 17. augusta 1998 má spoločnosť zaregistrovanú ochrannú známku.

© Map.sk copyright 2019

Buďte na dosah

Hľadáte viac informácií?
Radi Vám pomôžeme

KONTAKTUJTE NÁS
Buďte na dosah

Náš newsletter Vám zabezpečí pravidelný prísun noviniek v produktoch, aplikáciách a technológiach.

CHcem newsletter