Inventor Professional 2024 Update

Nové funkcie, tipy, skratky, funkčnosť a viac.

Tak ako každý rok, Autodesk priniesol pre svoj softvér nové funkcie, vylepšenia a funkčnosti. Prinášame Vám informácie o tohtoročnom “veľkom” update pre Autodesk Inventor professional.

Inventor Professional 2024

Grafické vylepšenia

– Pohľady v reze rozšírené o:

  •  Obrátenie

  •  Pohyb

  •  Rotáciu

– Možnosti rezu sú pridané do výberového mini-menu

– Úprava a potlačenie pohľadov rezu sa nachádza  v „Pohľadových reprezentáciách”

Definícia rezu zostáva v reprezentácii zobrazenia návrhu.

V update 2024 môžete jednoducho upraviť definíciu zobrazenia rezu alebo potlačiť zobrazenie rezu kliknutím pravým tlačidlom myši na uzol znázornenia zobrazenia a kliknutím na položku.

Predtým ste mohli pristupovať k zobrazeniam sekcií iba pomocou príkazov kontextovej ponuky, ktoré si vyžadovali zbytočné kliknutia navyše. Teraz sú príkazy a možnosti zobrazenia rezu pridané priamo na mini-panely nástrojov v grafickom okne. 

– Max rozlíšenie v Inventor Štúdiu 16k x 16k (doteraz len 4k x 4k)

– Použitie custom IBL prostredia EXR alebo HDR súborov

– Ray Tracing UI update

Všeobecné vylepšenia

– ‘J’ klávesa vyvolá príkaz „Spoj“ v zostavách, zvarencoch a dynamickej simulácii

– Tutoriály priamo v Inventore:

  • Nové interaktívne elementy

  • Domáca skúsenosť

Plechové diely

– Vylepšená detekcia profilov v pretínajúcej sa geometrii v náčrtoch

Pri zadávaní plochy v plechu je teraz vylepšená detekcia uzavretej slučky, aby sa uľahčil výber geometrie z náčrtu, najmä v situáciách, keď sa viaceré profily prekrývajú.

 

Okno parametrov

– Text and Boolean hodnoty môžu byť teraz exportované

– Boolean hodnoty majú možnosti:

  • Text (True or False)

  • Číslo (0 or 1)

  • Áno alebo Nie

Exportujte boolovský parameter do vlastnej iVlastnosti

Teraz je možné exportovať textové aj boolovské (pravda/nepravda) hodnoty z dialógového okna Parametre do vlastných iVlastností. Tie je potom možné získať napríklad v prostredí kreslenia alebo v 3D anotáciách. Pri použití funkcie Derive je možné exportovať aj textové a boolovské parametre. 

– Tvrdosť

Tvrdosť je úplne nový typ jednotky pridaný pre toto vydanie Inventor. To umožňuje zadať tvrdosť v príkaze Dokončiť, ale dá sa použiť aj samostatne. dialógovom okne Parametre  k dispozícii nasledujúce typy:Brinell (HB)Knoop (HK)Rockwell (HRA)Rockwell (HRB)Rockwell (HRC)Vickers (HV)

Kruhové a obdĺžnikové polia

– Kruhové pole umožňuje teraz inkrementálnu alebo pevnú metódu poziciovania

– Obdĺžníkové pole podporuje obrátenú rovinu, cylindrickú a kónickú geometriu na definovanie smeru pre pole komponentov

– Výber geometrie pre výber smeru poľa je aktívny hneď po spustení príkazu

Obdĺžnikový vzor

Teraz môžete vybrať pootočenú plochu, valcovú alebo kužeľovú, na definovanie smeru vzoru komponentov. Príkaz Komponent vzoru používa os plochy na definovanie smeru vzoru. Na otočenie smeru použite štandardné ovládacie prvky. Pri použití počiatočnej osi nie je potrebné aktivovať selektor, kliknutím na rozbaľovaciu ponuku sa selektor aktivuje a vyberie sa zvolená os. Výber smeru sa aktiváciou voliča nemení, musíte tiež zvoliť nový smer.

Kruhový vzor

Kruhový vzor pre komponenty je vylepšený, aby poskytoval inkrementálne a prispôsobené metódy polohovania.

Obsahové centrum

– Mapovanie smeru závitu (ľavý alebo pravý) vo vlastnostiach modelov skrutiek

– V editore obsahového centra pribudol stĺpec v tabuľke rodiny .

S touto verziou je teraz možné mapovať smer závitu (vľavo alebo vpravo) na parametre šablóny dielu. Pomocou Editora Obsahového centra pridajte nový stĺpec do tabuľky rodiny Obsahového centra. Vyplňte požadované vlastnosti závitu definujúce smer závitu a namapujte tento stĺpec na šablónu rodiny Smer závitu dostupnú v časti Vlastnosti rodiny > Parametre šablóny > Parametre šablóny dielu.

Povrchové úpravy

– Novinka pre verziu 2024

– Dokumentácia vlastnosti povrchovej úpravy

– Viaceré vzhľady môžu byť aplikované na dielec alebo zostavu

– Podporované prostredníctvom Stavov Modelu

– Nový parameter „Tvrdosť“

Vzhľad
Povrch. úprava Coating
Tepelná úprava
Textúra povrchu
Náter

3D symbol zvaru

– Dostupné v dielcoch a zostavách

– Rovnaké možnosti aj v priestore výkresovej dokumentácie

3D symboly zvarov sú teraz k dispozícii ako jeden z typov 3D poznámok. Vytvárajte a upravujte symboly zvarov a podzvarov v modeli dielu alebo zostavy. Potom získajte asociatívne symboly vo výkresoch. 3D symboly zvarov sú zahrnuté v exportoch do 3D PDF, DWF a zdieľaných pohľadov.

Vylepšenia vo výkresoch

– Názov listu je pridaný ako vlastnosť do textového editoru

– Vlastnosti listu> Názov Listu

– Prehliadač a jeho dialógové ikony sa menia vzhľadom použitie filtra prehliadača

Názov listu sa pridá ako vlastnosť listu a dá sa použiť v texte. Teraz je jednoduchšie rozpoznať, či je na zoznam dielov použitý filter. Ikona v prehliadači a dialógovom okne Zoznam dielov zobrazuje symbol filtra, keď je použitý.

– Hrúbka základnej čiary sa mení na 0.25mm, aby odpovedala ISO štandardu

– 2D symboly zvarov boli upravené podľa ISO/BSI/DIN/GB štandardov

Bola vykonaná zmena typu objektu “Break Out Line” pre normy ISO. Doteraz bola vrstva “Viditeľná” na “Hrúbke” nastavená na 0,5 mm. Teraz, podľa aktualizovaného štandardu, typ objektu “Break Out Line” štandardne používa vrstvu “Break Line” s hrúbkou 0,25 mm. To platí aj pre normy DIN/GB/JIS.

Mnoho 2D symbolov zvarov na výkresoch bolo aktualizovaných podľa noriem ISO/BSI/DIN/GB. Novo zavedené 3D symboly zvarov využívajú normy ISO, DIN a ANSI. Zmeny zahŕňajú aktualizáciu názvov polí a pridanie nových polí v závislosti od zvoleného typu zvaru. Zmeny sa týkali napríklad štvorcových tupých zvarov, kútových zvarov alebo zátkových zvarov.

Kúpiť Inventor

Začnite naplno využívať softvér Inventor a začnite modelovať už dnes.

Revízne obláčiky

– Revízne obláčiky v ponuke menu Anotácií

– Na pár klikov pridáte body a formujete tvar obláčika

– Úprava tvaru pridávaním bodov alebo ich posunom

– Podporuje Copy a Paste

Oblaky revízií už sú plnohodnotné objekty Inventora a už nie sú súčasťou súpravy SDK.  Keďže sú založené na náčrte, môžu byť upravované buď v cloudovom stave alebo z náčrtu.

Rúry a potrubia

– Vytváranie kolien s uhlami inými ako 45° a 90°

– Aplikácia vzhľadu do vlastných kolien

– Custom knižnica vlastných ohybov je pridaná do obsahového centra. Vlastné dielce môžu byť autorizované a publikované do tejto knižnice

Vlastné kolená

V predchádzajúcich verziách Inventoru bolo možné pridať iba 45 alebo 90 stupňové koleno k pevnému potrubiu. Počnúc týmto vydaním je teraz možné použiť vlastné uhlové kolena.

.Keď je aktivovaný štýl s Vlastnými kolenami, vyberte možnosť Vlastné kolena v dialógovom okne Trasa a použite buď manipulátory so zakrivenou šípkou, alebo zadajte hodnotu na uhol kolena vzhľadom na aktuálnu pozíciu. Pri potiahnutí o 45 alebo 90 stupňov sa trasa vyplní pevným kolenom. Pevné koleno je umiestnené ako štandardná súčasť. Pri pretiahnutí do iného uhla ako 45 alebo 90 stupňov sa trasa vyplní vlastným kolenom. Vlastné koleno je umiestnené ako Vlastná súčiastka

Minimálne a maximálne uhly sú definované v stĺpci Vlastný uhol (CA) v časti Obsahové centrum.

iLogic

– Interface s Vaultom priamo použitím iLogic (iba s Vault Professional)

– Veľa iLogic funkcií v nápovede (help)

– Predpripravené operácie pre jednoduchší začiatok používania

S Inventorom 2024 nebola práca s Vaultom nikdy jednoduchšia. Nové funkcie pridané do iLogic umožňujú Inventoru odhlasovať sa, získavať súbory, prehľadávať Vault a oveľa viac ako súčasť vašej automatizácie. Útržky kódu trezora pridané do editora uľahčujú rýchle spustenie

Interoperabilita

– Formáty JT a STEP podporujú možnosť vložiť súradný systém pri importe

– Solid Edge 2023

– Parasolid V35

– OBJ zvýšenie výkonnosti

Fusion 360 + Inventor 2024

– Posielanie partov priamo do prostredia Fusion na manuálne vyšetrenie správnosti návrhu

– „Otvoriť vo Fusione 360“ teraz dáva možnosť updatovať model ešte pred otvorením pokiaľ sa v Inventore model nejak upravil

Do nástrojov Fusion 360 bol pridaný prístup k manuálnej kontrole. Z aplikácie Inventor môžete odoslať súbor dielu (.ipt) do Fusion 360 a vytvoriť úlohy manuálnej kontroly.

Ak nastala zmena v stave modelu Inventor alebo v zobrazení návrhu použitom na export Fusion 360 a v kontextovej ponuke exportu kliknete na Otvoriť vo Fusion 360, dostanete upozornenie, že model Inventor a model Fusion 360 nie sú synchronizované a dostali možnosť aktualizovať model Fusion 360 pred jeho otvorením.

Novinky

Flash Promo AutoCAD

Využite Flash Promo, kým je ešte čas. Ušetrite 15% na licenciách AutoCAD LT/ LT for

Fusion 360 Promo

Ušetrite až 30% na licenciách Fusion 360 Ponuka končí 29.1.2024 Do E-SHOPU Od 30. Januára

PF 2024

PF 2024 Vážení obchodní partneri, ďakujeme Vám za Vašu prejavenú dôveru a spoluprácu v roku

Potrebujete poradiť?

S radosťou vám pripravíme špecifickú ponuku, či už potrebujete pomoc v oblasti BIM, CAM, CAD, 3D tlače, IT, konštrukčných prác, alebo s nákupom hardvéru či softvéru.

O nás

Firma bola zapísaná do Obchodného registra 28.7.1992 po transformácii z obchodného združenia, ktoré pôsobilo na trhu od roku 1989. Od 17. augusta 1998 má spoločnosť zaregistrovanú ochrannú známku.

© Map.sk copyright 2019

Buďte na dosah

Hľadáte viac informácií?
Radi Vám pomôžeme

KONTAKTUJTE NÁS
Buďte na dosah

Náš newsletter Vám zabezpečí pravidelný prísun noviniek v produktoch, aplikáciách a technológiach.

CHcem newsletter